Līgo, līgo...

Līgo ugunskurs
Lai saulgriežu naktī
Līgotājus silda
Jāņuguns liesmas
Un sirdī ikkatrā
Skan gaismas dziesmas!


Lai domas un darbi mums visiem vienmēr tikpat gaiši kā jāņuguns!

VĒLAM VISIEM LUSTĪGU LĪGOŠANU UN JAUKUS JĀŅUS!


Ievietoja Schlager time @ 23.06.2010/02:50 @ lūkoties arhīvā